Xing
+ your partner in electronics

+ Služby

 • Výroba prototypov
 • Industrializácia a NPI
 • Plne automatické SMD a THT osádzanie, vrátane
 • AOI a manuálnych testov
 • Manuálne THT osádzanie a rework
 • Montáž prístrojov a modulov, vrátane merania a
  testovania funkčnosti produktov
 • Výroba káblovej konfekcie, vrátane potlače
  káblov, izolačného testu a testu funkčnosti
 • Montáž na doskách na výrobu káblových zväzkov,
  vrátane testu funkčnosti
 • Nemecky hovoriaci projektový manažment a
  technické oddelenie