Xing
+ your partner in electronics

+ Trhy a ponuka

Náročné odvetvia sa spoliehajú na naše riešenia

K našim zákazníkom sa radia malé a stredné firmy a medzinárodné spoločnosti z oblasti medicíny, priemyslu, dopravy, liečiv a chemického priemyslu, z celej Európy. Elektronické komponenty a zostavy z našej produkcie sú zabudované v medicínskych zariadeniach,  v  priemyselnom prostredí a sú používané v moderných koľajových vozidlách a dopravných prostriedkoch.

Využite našu kompetenciu pre Váš produkt

Základnou kompetenciou QESS s.r.o. je spojenie vysokých štandardov kvality s nákladovo efektívnou sériovou výrobou. Spolu s materskou spoločnosťou Iftest AG, Švajčiarsko, ponúkame rozsiahle koncepty outsourcingu s industrializáciou, validáciu procesov, nákup, logistiku, Product-Life-Cycle-Management a servis.