Xing
+ your partner in electronics

+ Servis

Servis počas celého Produkt-Life-Cycle

QESS s.r.o. je Váš partner počas celého Produkt-Life-Cycle. Na to Vám ponúkame v každej fáze produktu optimálny servis a podporu.

Industrializácia

 • Výber komponentov
 • Koncept výroby
 • Koncept testov
 • Layout plošných spojov
 • Produktová dokumentácia
 • Validácia procesov

Nákup

 • Medzinárodné obstarávanie
 • Supply Chain Management
 • Obsolescence-Management

Logistika

 • Konsignačný sklad
 • Zákaznícky sklad
 • Moderný štandard balenia podľa najnovších poznatkov pre ochranu ESD
 • Obalové koncepty (jednorázové obaly a obaly na viacnásovné použitie)
 • Na mieru šité riešenia pre vysoké nároky na logistiku
 • Doprava a logistické koncepty od výroby až ku koncovému zákazníkovi